DokumentiDataShpalos
Raporti përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët- BachelorGusht 2020PDF
Raporti i vetëvlerësimit të stafit akademik2020PDF
Raporti përmbledhës për vlerësimViti akademik 2019/2020PDF
Raporti për pyetësorët Bachelor2020PDF
Raporti për pyetësorët Master2020PDF