DokumentiDataShpalos
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me rrjetin alumniNëntor 2020PDF
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me palët e jashtme të interesitNëntor 2020PDF
Raporti përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët- MasterGusht 2020PDF
Raporti përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët- BachelorGusht 2020PDF
Raporti i vetëvlerësimit të stafit akademik2020PDF
Raporti përmbledhës për vlerësimViti akademik 2019/2020PDF
Raporti për pyetësorët Bachelor2020PDF
Raporti për pyetësorët Master2020PDF
(5-6 April) University-Industry Collaboration ConferenceUICC
+ +