DokumentiDataShpalos
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët e nivelit Bachelor (semestri dimëror)Shkurt 2021PDF
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët e nivelit Master (semestri dimëror)Shkurt 2021PDF
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me rrjetin alumniNëntor 2020PDF
Raport përmbledhës për pyetësorët e realizuar me palët e jashtme të interesitNëntor 2020PDF
Raporti përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët- MasterGusht 2020PDF
Raporti përmbledhës për pyetësorët e realizuar me studentët- BachelorGusht 2020PDF
Raporti i vetëvlerësimit të stafit akademik2020PDF
Raporti përmbledhës për vlerësimViti akademik 2019/2020PDF
Raporti për pyetësorët Bachelor2020PDF
Raporti për pyetësorët Master2020PDF