NJOFTIME
Konkurs Për Angazhim Me Honorar Të Personelit Akademik Për Vitin Akademik 2020/2021

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik për vitin akademik 2020/2021

Bashkangjitur gjeni konkursin për angazhim me honorar të personelit akademik për vitin akademik 2020/2021: Konkursi

Lexo më shumë
Programi I Praktikave Të Biznesit Gjerman

Programi i Praktikave të Biznesit Gjerman

Programin e Praktikave të Biznesit Gjerman për Vendet e Ballkanit Perëndimor, pjesë e të cilit…

Lexo më shumë
Rezultatet Përfundimtare Të Provimit Pranues- Master

Rezultatet përfundimtare të provimit pranues- Master

Rezultatet përfundimtare të provimit pranues- Master i gjeni në këtë link: http://smu.umib.net/ShpalljaRezultateveProvimPranues?niveliId=1

Lexo më shumë

BULETINI Nr. 8 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni këtu I.Fakulteti i Gjeoshkencave Referat për zgjedhjen…

Lexo më shumë
RREGULLORE
 • Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Gjeoshkencave

  ANËTARËT E KËSHILLIT TË FAKULTETIT TË GJEOSHKENCAVE 

  1. Prof Dr. Naser Peci – Dekan
  2. Asoc. Dr. Muharrem Zabeli – Prodekan
  3. Dr. Islam Fejza
  4. Dr. Sylejman Hyseni
  5. Dr. Izet Zeqiri
  6. Dr. Sabri Avdullahi
  7. Dr. Ahmet Tmava
  8. Dr. Gani Maliqi
  9. Dr. Bedri Durmishaj
  10. Dr. Flurije Sheremeti
  11. Dr. Afrim Koliqi
  12. Asoc. Dr Irfan Voca
  13. Asoc. Dr. Nurten Deva
  14. Asoc. Dr. Ali Sadiku
  15. Ascoc. Dr. Rafet Zeqiri
  16. Asoc. Dr. Zarife Bajraktari Gashi
  17. Ass. Dr. Izet Ibrahimi
  18. Ass. Dr. Kemajl Zeqiri
  19. Ass. Dr. Festim Kutllovci
  20. Sc. Gëzim Ibishi – asistent
  21. Arbër Zeqiraj – asistent
  22. Mimoza Kovaçi – asistente
  23. Bastri Zeka – asistent
  24. Ermira Sopa – Sekretare
  25. Enver Habibaj – Administrata
  26. Ekona idrizi – studente
 • Anëtarët e Komisionit të Studimeve të Fakultetit të Gjeoshkencave

  ANËTARËT E KOMISIONIT TË STUDIMEVE TË FAKULTETIT TË GJEOSHKENCAVE   

  1. Asoc. Dr. Muharrem Zabeli, Prodekan – kryetar
  2. Dr. Flurije Sheremeti-Kabashi – anëtare
  3. Asoc. Dr. Zarife Bajraktari-Gashi – anëtare
  4. Ass. Dr. Kemajl Zeqiri – anëtar
  5. Ass. Dr. Festim Kutllovci – anëtar
  6. Sc. Gëzim Ibishi, asistent – anëtar
  7. Arbër Zeqiraj, asistent – anëtar
  8. Festim Gërguri, student – anëtar
  9. Bardha Shabani, student – anëtar
 • Shefat e Departamenteve të Fakultetit Gjeoshkencave

  SHEFAT E DEPARTAMENTEVE TË FAKULTETIT GJEOSHKENCAVE

  Departamenti Gjeologjisë

  Prof. Ass. Dr. Festim Kutllovci

  Departamenti Xehetarisë

  Prof. Ass. Dr. Kemajl Zeqiri

  Departamenti Materiale dhe Metalurgji

  Prof. Asoc. Dr. Zarife Bajraktari-Gashi

 • Koordinatori për Zhvillim Akademik

  Koordinatori për Zhvillim Akademik

  Prof. Dr. Sabri Avdullahi

28

Staf Akademik

6

Administrata

Galeria