Administrata Qendrore e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”

Emri dhe mbiemriPozitaEmail
Sadete AzemiMenaxhere e Zyrës së Personelit[email protected]
Ahmet JashariDrejtor i Zyrës për Informim dhe Komunikim me Publikun[email protected]
Lulzim BunjakuDrejtor i Zyrës për Teknologji Informative[email protected]
Zymber HalitiAdministrator i rrjetit[email protected]
Kastriot XhemaDrejtor i Zyrës për Shërbime të Studentëve[email protected]
Elmaze MuharremiUdhëheqëse e Zyrës për Prokurim[email protected]
Fjolla BerishaZyrtare për Mirëmbajtjen e Web Faqes[email protected]
Dafina AliqiZyrtare Certifikuese[email protected]
Shkëndije HasaniZyrtare për Zotimin e Mjeteve Buxhetore[email protected]
Albana BrojaZyrtare e Pasurisë[email protected]
Dorina ÇitakuZyrtare e Lartë e Personelit[email protected]
Burim HasaniZyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa[email protected]
Sadete GërguriZyrtare e Lartë për çështje mësimore[email protected]
Driton PreshevaZyrtar për Infrastrukturë dhe Menaxhim të Objekteve[email protected]
Ermira SopaDrejtor i zyres per çeshtje akademike[email protected]
Alban FazliuZyrtar i lartë për zhvillim të karrierës[email protected]
Erzen IsufiZyrtar i të hyrave financiare[email protected]
Flaoreta SpahiuZyrtare për shpenzime[email protected]
Valentina BajramiZyrtare për shërbime studentore[email protected]
Ermira AliqiZyrtare administrative[email protected]
Bardhyl MiftariZyrtar i teknologjisë informative[email protected]
Arberie Xhylani Zyrtare per arkiv 2 [email protected]
Ensar Suma Zyrtar ligjor 2 [email protected]
Elvedina IsmajliZyrtare e larte per bashkepunim nderkombetar dhe kerkime shkencore [email protected]
Abdullah SadikuZyrtar i larte per programe dhe projekte[email protected]
Abit DibraniZyrtar Teknik i kontrollit dhe mirembajtjes se objekteve
Raif VeliuZyrtar i depos
Petrit SalihuVozites
Selvije SalihuPunëtore në byfe
Natyra MisiniZyrtare e Lartë për Sigurim të Cilësisë[email protected]
Orgesta Mehmeti Zyrtare e lartë për zhvillim të kurrikulit dhe ECTS[email protected]
Valmire SadikuZyrtare e lartë Ligjore[email protected]
Bahrie SadikuZyrtare Administrative[email protected]