Administrata Qendrore e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”

Emri dhe mbiemriPozitaEmail
Besim KurtiDrejtor i Zyrës pë Buxhet dhe Financabesim.kurti@umib.net
Sadete AzemiMenaxhere e Zyrës së Personelitsadete.azemi@umib.net
Ahmet JashariDrejtor i Zyrës për Informim dhe Komunikim me PublikunInfo@umib.net
Lulzim BunjakuDrejtor i Zyrës për Teknologji Informativelulzim.bunjaku@umib.net
Zymber HalitiAdministrator i rrjetitzymber.haliti@umib.net
Kastriot XhemaDrejtor i Zyrës për Shërbime të Studentëvekastriot.xhema@umib.net
Elmaze MuharremiUdhëheqëse e Zyrës për Prokurimelmaze.muharremi@umib.net
Fjolla BerishaZyrtare për Mirëmbajtjen e Web Faqesfjolla.berisha@umib.net
Dafina AliqiZyrtare Certifikuesedafina.aliqi@umib.net
Shkëndije HasaniZyrtare për Zotimin e Mjeteve Buxhetoreshkendije.hasani@umib.net
Albana BrojaZyrtare e Pasurisëalbana.broja@umib.net
Dorina ÇitakuZyrtare e Lartë e Personelitdorina.citaku@umib.net
Burim HasaniZyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financaburim.hasani@umib.net
Sadete GërguriZyrtare e Lartë për çështje mësimoresadete.gerguri@umib.net
Driton PreshevaZyrtar për Infrastrukturë dhe Menaxhim të Objektevedriton.presheva@umib.net
Ermira SopaDrejtor i zyres per çeshtje akademikeermira.sopa@umib.net
Alban FazliuZyrtar i lartë për zhvillim të karrierësalban.fazliu@umib.net
Esma KëpuziZyrtar i lartë i prokurimitesma.kepuzi@umib.net
Erzen IsufiZyrtar i të hyrave financiareerzen.isufi@umib.net
Flaoreta SpahiuZyrtare për shpenzimeflaoreta.spahiu@umib.net
Valentina BajramiZyrtare për shërbime studentorevalentina.bajrami@umib.net
Ermira AliqiZyrtare administrativeermira.aliqi@umib.net
Bardhyl MiftariZyrtar i teknologjisë informativebardhyl.miftari@umib.net
Arberie Xhylani Zyrtare per arkiv 2 Ensar Suma Zyrtar ligjor 2 Elvedina IsmajliZyrtare e larte per bashkepunim nderkombetar dhe kerkime shkencore Abdullah SadikuZyrtar i larte per programe dhe projekte Abit DibraniZyrtar Teknik i kontrollit dhe mirembajtjes se objekteve
Raif VeliuZyrtar i depos
Petrit SalihuVozites
Selvije SalihuPunëtore në byfe