DokumentiShpalos
Vendimin për përkrahje të stafit akademikPDF
Informimi dhe Prezantimi i Programit CEEPUSPDF
Skemat mbështetëse në fushën e hulumtimit dhe shkencësPDF
Sesione informuese për promovim të skemave nacionale të kërkimitPDF
Sesione informuese për promovim të skemave nacionale të kërkimit 2PDF

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X