DokumentiShpalos
Vendimin për përkrahje të stafit akademikPDF
Informimi dhe Prezantimi i Programit CEEPUSPDF
Skemat mbështetëse në fushën e hulumtimit dhe shkencësPDF
Sesione informuese për promovim të skemave nacionale të kërkimitPDF
Sesione informuese për promovim të skemave nacionale të kërkimit 2PDF