Heras+ Organizoi Punëtori Dy Ditore Për Stafin Akademik Të UIBM-së Në Lidhje Me Menaxhimin E Cilkit Të Projektit

Heras+ organizoi punëtori dy ditore për stafin akademik të UIBM-së në lidhje me Menaxhimin e Cilkit të Projektit

Projekti Heras Plus mundësoi një punëtori dyditore të përshtatur për Menaxhimin e Ciklit të Projektit…

read more
U Mbajt Sesioni Informues Për Trajnimet IT Essentials Dhe Soft Skills

U mbajt sesioni informues për trajnimet IT Essentials dhe Soft Skills

Në kuadër të përgatitjeve për fillimin e trajnimeve IT Essentials dhe Soft Skills, Prishtina REA…

read more
Marrëveshje Për Trajnimin E Stafit Akademik Të UIBM Në Qendrën Për Përsosmëri Në Mësimdhënie Në UP

Marrëveshje për trajnimin e stafit akademik të UIBM në Qendrën për Përsosmëri në Mësimdhënie në UP

Stafi akademik i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), do të shfrytëzojë kapacitetet e Qendrës…

read more
Filluan Trajnimet E Organizuara Nga QZHK-ja Për Letër Motivuese Dhe CV

Filluan trajnimet e organizuara nga QZHK-ja për Letër Motivuese dhe CV

Kanë filluar të enjten trajnimet për studentë të organizuara nga Qendra për Zhvillim të Karrierës …

read more
Orari I Trajnimeve Nga Qendra Për Zhvillim Të Karrierës

Orari i trajnimeve nga Qendra për Zhvillim të Karrierës

QZH-ja organizon trajnime me studentë për përgatitjen e Letrës Motivuese dhe CV-së. Ftohen studentët të…

read more
QZHK-ja Organizon Trajnime Për Letër Motivuese Dhe CV

QZHK-ja organizon trajnime për Letër Motivuese dhe CV

Qendra për Zhvillim të Karrierës  (QZK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), duke filluar…

read more
Grupi I Dytë I Stafit Akademik Në Universitetin E Mitrovicës “Isa Boletini” Ka Ndjekur Trajnimin Bazik Në Fushën Mësimdhënia Në Arsimin E Lartë

Grupi i dytë i stafit akademik në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” ka ndjekur trajnimin bazik në fushën Mësimdhënia në arsimin e lartë

Në kuadër të aktiviteteve të Planit Strategjik të Universitetit të Mitrovicës 'Isa Boletini',  për rritjen…

read more
Takim Pune Ndërmjet Përfaqësueseve Të Universitetit Të Mitrovicës “Isa Boletini” Dhe Shefes Së Qendrës Për Përsosmëri Në Mësimdhënie -UP

Takim pune ndërmjet përfaqësueseve të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” dhe Shefes së Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie -UP

Sot është zhvilluar një takim online ndërmjet Prorektores për mësimdhënie, çështje të studentëve dhe zhvillim…

read more
  • 1
  • 2

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X