Zhvillohet Simpoziumi: “Zhvillimi I Mësimdhënësve Të Rinj: Sfidat Dhe E Ardhmja”

Zhvillohet simpoziumi: “Zhvillimi i mësimdhënësve të rinj: Sfidat dhe e ardhmja”

Në 25 Tetor, në ambientet e fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës, u zhvillua…

read more
Heras+ Organizoi Punëtori Dy Ditore Për Stafin Akademik Të UIBM-së Në Lidhje Me Menaxhimin E Cilkit Të Projektit

Heras+ organizoi punëtori dy ditore për stafin akademik të UIBM-së në lidhje me Menaxhimin e Cilkit të Projektit

Projekti Heras Plus mundësoi një punëtori dyditore të përshtatur për Menaxhimin e Ciklit të Projektit…

read more
QATEK has opened The Call For The Forthcoming Publication “Innovative Practices And Quality Assurance In Initial Teacher Education”

QATEK has opened the call for the forthcoming publication “Innovative practices and quality assurance in initial teacher education”

QATEK has opened the call for the forthcoming publication "Innovative practices and quality assurance in initial teacher…

read more
Zhvillohet Punëtoria E Radhës Nga Projekti QATEK- Udhëheqja E Mësuesit, Roli I Mësuesit Në Përmirësimin E Shkollës Dhe Përkrahja E Zhvillimit Të Nxënësve Dhe Të Mësuarit Efektiv

Zhvillohet punëtoria e radhës nga projekti QATEK- Udhëheqja e mësuesit, roli i mësuesit në përmirësimin e shkollës dhe përkrahja e zhvillimit të nxënësve dhe të mësuarit efektiv

Profesorët dhe asistentët e Fakultetit të Edukimit, në kuadër të aktiviteteve të parapara me projektin:…

read more
Përmirësimi I Kapaciteteve Të Stafit Akademik Në Kërkimin Shkencor

Përmirësimi i kapaciteteve të stafit akademik në kërkimin shkencor

Në datat 16-17 mars, projekti QATEK organizoi sesionin e tretë të programit për ngritjen e…

read more
QATEK – Pranimi I Teksteve Universitare Që Pasurojnë Bibliotekën E Fakultetit Të Edukimit

QATEK – Pranimi i teksteve universitare që pasurojnë bibliotekën e Fakultetit të Edukimit

Në kuadër të aktiviteteve të projektit QATEK: Drejt një sistemi të orientuar për cilësi të…

read more