Përbërja e Senatit

 1. Prof. dr. Alush Musaj – rektor, Kryesues i Senatit
 2. Prof. ass. dr. Merita Shala – prorektore
 3. Prof. dr. Behxhet Shala – prorektor
 4. Prof. ass. dr. Ajtene Avdullahi – prorektore
 5. Prof. dr. Naser Peci – dekan në Fakultetin e Gjeoshkencave
 6. Prof. dr. Gani Maliqi – profesor në Fakultetin e Gjeoshkencave
 7. Prof. asoc. dr. Milaim Sadiku – dekan në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore
 8. Prof. ass. dr. Aziz Behrami- anëtar
 9. Prof. dr. Hakif Zeqiri – dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
 10. Dr. sc. Fitim Zeqiri, asistent – anëtar
 11. Prof. asoc. dr. Agron Beka  – dekan i Fakultetit Juridik
 12. Ass. Mimoza Aliu, anëtare
 13. Prof. ass. dr. Qazim Tmava– dekan i Fakultetit Ekonomik
 14. Ass. Milaim Mehmeti, anëtar
 15. Dr. sc. Besim Gollopeni- dekan i Fakultetit të Edukimit
 16. Msc. Ylli Hashani- anëtar
 17. Lulzim Bunjaku –  anëtar
 18. Ariona Rushiti – Parlamenti Studentor
 19. Rigon Qarkaj- anëtar

Anëtarët e Komisionit Qëndror të Studimeve

 • Merita Shala, prorektore-kryetare e Komisionit
 • Ismet Mulliqi, profesor- anëtar
 • Sabri Avdullahi, profesor-anëtar
 • Avdi Salihu, profesor-anëtar
 • Arta Dauti, profesoreshë -anëtare
 • Besart Hajrizi, asistent -anëtar
 • Albana Sadiku, asistente- anëtare
 • Bleona Halili, studente-anëtare
 • Arbër Zeqiri, studente-anëtare

Vendim per emërimin e Komisionit të Studimeve të Senatit

Anëtarët e Këshillit Botues

 

Këshillit Botues ka këtë përbërje:
1. Prof. dr. Behxhet Shala, prorektor,
2. Prof. ass. dr. Kemajl Zeqiri, anëtar FGJ,
3. Prof. ass. dr. Mehush Aliu, anëtar FTU,
4. Prof. ass. dr. Islam Qerimi, anëtar FJ,
5. Prof. ass. dr. Saranda Kika-Bahtiri, anëtar FEdu,
6. Prof. ass. dr. Qazim Tmava, anëtar FEko.

Vendim për emërimin e Këshillit Botues

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X