Përbërja e Senatit

 1. Prof. dr. Alush Musaj – rektor, Kryesues i Senatit
 2. Prof. ass. dr. Merita Shala – prorektore
 3. Prof. dr. Behxhet Shala – prorektor
 4. Prof. ass. dr. Ajtene Avdullahi – prorektore
 5. Prof. dr. Naser Peci – dekan në Fakultetin e Gjeoshkencave
 6. Prof. dr. Gani Maliqi – profesor në Fakultetin e Gjeoshkencave
 7. Prof. asoc. dr. Milaim Sadiku – dekan në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore
 8. Prof. ass. dr. Aziz Behrami- anëtar
 9. Prof. dr. Hakif Zeqiri – dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
 10. Dr. sc. Fitim Zeqiri, asistent – anëtar
 11. Prof. asoc. dr. Agron Beka  – dekan i Fakultetit Juridik
 12. Ass. Mimoza Aliu, anëtare
 13. Prof. ass. dr. Qazim Tmava– dekan i Fakultetit Ekonomik
 14. Ass. Milaim Mehmeti, anëtar
 15. Dr. sc. Besim Gollopeni- dekan i Fakultetit të Edukimit
 16. Msc. Ylli Hashani- anëtar
 17. Lulzim Bunjaku –  anëtar
 18. Ensar Suma – Parlamenti Studentor
 19. Shahin  Gashi- anëtar

Anëtarët e komisionit të studimeve