Përbërja e Senatit

 

Emri dhe Mbiemri i Anëtarëve të Senatit

Prof.dr Alush Musaj-rektor KRYESUES I SENATIT
Prof.asoc.dr Merita Shala-prorektore PROREKTORE/ PROF.ASOC NE FAKULTETIN E EDUKIMIT
Prof.dr Behxhet Shala-prorektor PROREKTOR/ PROF.DR NE FAKULTETIN E GJEOSHKENCAVE
Prof.asoc.dr Ajtene Avdullahi-prorektore PROREKTORE/ PROF.ASOC NE FAKULTETIN EKONOMIK
Prof.dr Naser Peci-FGJ DEKAN NE FAKULTETIN E GJEOSHKENCAVE
Prof.dr Gani Maliqi-FGJ PROF.DR NE FAKULTETIN E GJEOSHKENCAVE
Prof.asoc.dr Milaim Sadiku-FTU DEKAN NE FAKULTETIN E TEKNOLOGJISE USHQIMORE
Prof.dr Aziz Behrami-FTU PROF.DR NE FAKULTETIN E TEKNOLOGJISE USHQIMORE
Prof.asoc.dr Faton Merovci-FIMK DEKAN NE FAKULTETIN E INXHINIERISE MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE
Prof.ass.dr Fitim Zeqiri-FIMK PROF. ASISTENT NE FIMK
Prof.asoc.dr Besim Gollopeni-Fedu DEKAN NE FAKULTETIN E EDUKIMIT
Ass. Ylli Hashani-Fedu ASS NE FAKULTETIN E EDUKIMIT
Prof.asoc.dr  Islam Qerimi-FJ DEKAN NE FAKULTETIN JURIDIK
Prof.ass.dr Mimoza Aliu-FJ PROF. ASISTENTE NE FAKULTETIN JURIDIK
Prof.asoc.dr Qazim Tmava-FE DEKAN NE FAKULTETIN EKONOMIK
Ass. Milaim Mehmeti-FE ASISTENT NE FAKULTETIN EKONOMIK
Lulzim Bunjaku UDHEHEQES I SEKTORIT PER TI
Ariona Rushiti- PS (ex-officio) KRYESUESE E PARLAMENTIT STUDENTOR
Festim Murati STUDENT
Avdyl Beqiri (ex-officio)
  1. U.D SEKRETAR I PERGJITHSHEM I UIBM-se

 

Anëtarët e Komisionit Qëndror të Studimeve

  • Merita Shala, prorektore-kryetare e Komisionit
  • Ismet Mulliqi, profesor- anëtar
  • Sabri Avdullahi, profesor-anëtar
  • Avdi Salihu, profesor-anëtar
  • Arta Dauti, profesoreshë -anëtare
  • Besart Hajrizi, asistent -anëtar
  • Albana Sadiku, asistente- anëtare
  • Bleona Halili, studente-anëtare
  • Arbër Zeqiri, studente-anëtare

Vendim per emërimin e Komisionit të Studimeve të Senatit

Anëtarët e Këshillit Botues

 

Këshillit Botues ka këtë përbërje:
1. Prof. dr. Behxhet Shala, prorektor,
2. Prof. ass. dr. Kemajl Zeqiri, anëtar FGJ,
3. Prof. ass. dr. Mehush Aliu, anëtar FTU,
4. Prof. ass. dr. Islam Qerimi, anëtar FJ,
5. Prof. ass. dr. Saranda Kika-Bahtiri, anëtar FEdu,
6. Prof. ass. dr. Qazim Tmava, anëtar FEko.

Vendim për emërimin e Këshillit Botues