Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”

Xhelal Smakiqi

Rektorati

Rr. “Ukshin Kovaçica”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

Tel: 028 535 725/ 535 727

E-mail: xhelal.smakiqi@umib.net

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X