Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”

Xhelal Smakiqi

Rektorati

Rr. “Ukshin Kovaçica”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

Tel: 028 535 725/ 535 727

E-mail: xhelal.smakiqi@umib.net