DokumentiData (MM-DD-YYYY)Shpalos
Manual për vlerësimin e performancës01-20-2023PDF
Udhëzues për sigurim të cilësisë12-28-2022PDF
Plani i përmirësimit për vitin 202212-20-2022PDF
Rregullorja për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim11-07-2022PDF
Paketa e instrumenteve për matjen e cilësisë- QATEK09-01-2022PDF
Paketa e instrumenteve për matjen e cilësisë01-14-2022PDF
Plani i përmirësimit për vitin 202112-20-2021PDF
Paketa e instrumentave për matjen e cilësisë09-02-2021PDF
Fletushka ECTS04-21-2021PDF
Rregullore mbi punën e KQSCV-së11-03-2020PDF
Paketa e instrumenteve për matjen e cilësisë09-01-2020PDF
Udhëzuesi për sigurim të cilësisë04-30-2020PDF
Treguesit kryesor të performancës në UMIB02-07-2020PDF
Udhëzues për ECTS10-30-2019PDF
Paketa e instrumenteve për matjen e cilësisë09-01-2019PDF
Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”05-24-2018PDF
Udhërrëfyes për ECTS
"Dokumenti 'Udherrefyesi per ECTS' perdoret me lejen e Zyres se Bashkimit Evropian ne Prishtine."
2015PDF