DokumentiDataShpalos
Paketa e instrumenteve për matjen e cilësisë- QATEK2022PDF
Paketa e instrumenteve për matjen e cilësisë2020PDF
Paketa e instrumenteve për matjen e cilësisë2019PDF
Udhëzuesi për sigurim të cilësisë2020PDF
Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”24.05.2018PDF
Udhëzues për ECTSTetor 2019PDF
Udhërrëfyes për ECTS
"Dokumenti 'Udherrefyesi per ECTS' perdoret me lejen e Zyres se Bashkimit Evropian ne Prishtine."
2015PDF
Treguesit kryesor të performancës në UMIB2020PDF

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X