Kurrikula e Dyfishtë -Studimi dhe Puna Praktika në Bujqësi dhe Siguri të Ushqimit (DualAFS)

DualAFS synon një punësim më të mirë të të diplomuarve, njohuri dhe kapacitet inovacioni në bujqësi dhe shkenca blegtorale dhe përmirësimin e  konkurrencës së bizniseve bujqësisore dhe ushqimore për të fituar të ardhura më të mira në të ardhmen. Qëllimi afatgjatë i projektit është të sjellë prosperitet në rajonet e largëta dhe rurale të SHQ dhe KS.

 

DualAFS zhvillon njohuritë e studentëve dhe përfituesve të tjerë në bujqësi, blegtori dhe cilësinë dhe sigurinë e produkteve (ushqimore) me prejardhje. DualAFS ndërkombëtarizon arsimin në bujqësi, nxit inovacione dhe ndërton ura lidhëse midis palëve të interesit në nivele të ndryshme. DualAFS gjithashtu përmirëson hapjen e arsimit të lartë përmes materialeve inovative arsimore dixhitale dhe duke mbështetur përhapjen  e arsimimit.

Për të kontribuar në këtë, DualAFS do

  1. të zhvillojë dy programe mësimore inovative Bachelor, duke integruar mundësinë e praktikës dhe mjetet dhe materialet interaktive dixhitale për mësimin elektronik:

– Kurrikula të dyfishta BA për Blegtorinë dhe Sigurinë e Ushqimit prejardhje shtazore në AUT;

– Kurrikulë e dyfishtë BA për Agrobiznesin në UoK;

  1. Rritja e rëndësisë së ngarkese studentore gjate arsimit duke intensifikuar trajnimin praktik dhe bashkë-krijimin e programeve të dyfishta të studimit me partnerë jo-universitarë nga agrobiznesi, prodhimi shtazor dhe siguria ushqimore;
  2. zhvillimi i kapaciteteve dhe ofertave të mësimit gjatë gjithë jetës në departamentet e IAL;
  3. zhvillimi i mjete të e-mësimit për transferimin e njohurive.

Për më shumë informata: Kliko këtu

LAJME
Dekani I Fakultetit Të Bujqësisë Dhe Veterinarisë Në UP Vizitoi FTU-në

Dekani i Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë në UP vizitoi FTU-në

Dekani i Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë në Universitetin e Prishtinës, Bedri Dragusha, ka vizituar…

read more
Nënshkruhet Marrëveshja E Partneritetit Në Projektin “DualAFS”

Nënshkruhet marrëveshja e partneritetit në projektin “DualAFS”

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore (FTU) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), ka filluar implementimin…

read more
U Mbajt WorkShop-i I Parë Ndërkombëtar Në Kuadër Të Projektit “Dual Curricula – Study And Work Practice In Agriculture And Food Safety”

U mbajt WorkShop-i i parë ndërkombëtar në kuadër të projektit “Dual Curricula – Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety”

Me datën 16.04.2021 u mbajt WorkShop-i i parë ndërkombëtar në kuadër të projektit “Dual Curricula…

read more

Prezantimi i raportit hulumtues për Gjendjen Aktuale në fushën e Bujqësisë dhe Ushqimit në Republikën e Kosovës

Me datën 1-2 Prill 2021 në takimin virtual të organizuar nga koordinatori i projektit DualAFS…

read more
  • 1
  • 2