Kurrikula e Dyfishtë -Studimi dhe Puna Praktika në Bujqësi dhe Siguri të Ushqimit (DualAFS)

DualAFS synon një punësim më të mirë të të diplomuarve, njohuri dhe kapacitet inovacioni në bujqësi dhe shkenca blegtorale dhe përmirësimin e  konkurrencës së bizniseve bujqësisore dhe ushqimore për të fituar të ardhura më të mira në të ardhmen. Qëllimi afatgjatë i projektit është të sjellë prosperitet në rajonet e largëta dhe rurale të SHQ dhe KS.

 

DualAFS zhvillon njohuritë e studentëve dhe përfituesve të tjerë në bujqësi, blegtori dhe cilësinë dhe sigurinë e produkteve (ushqimore) me prejardhje. DualAFS ndërkombëtarizon arsimin në bujqësi, nxit inovacione dhe ndërton ura lidhëse midis palëve të interesit në nivele të ndryshme. DualAFS gjithashtu përmirëson hapjen e arsimit të lartë përmes materialeve inovative arsimore dixhitale dhe duke mbështetur përhapjen  e arsimimit.

Për të kontribuar në këtë, DualAFS do

  1. të zhvillojë dy programe mësimore inovative Bachelor, duke integruar mundësinë e praktikës dhe mjetet dhe materialet interaktive dixhitale për mësimin elektronik:

– Kurrikula të dyfishta BA për Blegtorinë dhe Sigurinë e Ushqimit prejardhje shtazore në AUT;

– Kurrikulë e dyfishtë BA për Agrobiznesin në UoK;

  1. Rritja e rëndësisë së ngarkese studentore gjate arsimit duke intensifikuar trajnimin praktik dhe bashkë-krijimin e programeve të dyfishta të studimit me partnerë jo-universitarë nga agrobiznesi, prodhimi shtazor dhe siguria ushqimore;
  2. zhvillimi i kapaciteteve dhe ofertave të mësimit gjatë gjithë jetës në departamentet e IAL;
  3. zhvillimi i mjete të e-mësimit për transferimin e njohurive.

Për më shumë informata: Kliko këtu

LAJME
Fakulteti I Teknologjisë Ushqimore Hap Thirrjen Për Aplikim Për Mobilitet, Në “Nuertingen Geislingen University (HfWU)”, Gjermani

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore hap thirrjen për aplikim për mobilitet, në “Nuertingen Geislingen University (HfWU)”, Gjermani

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore hap thirren për aplikim për mobilitet, në "Nuertingen Geislingen University (HfWU)",…

read more
Tre Studentë Të Inxhinierisë Dhe Teknologjisë Ushqimore Përfitojnë Nga Mobiliteti Në Kuadër Të Projekteti Erasmus+ DualAFS

Tre studentë të Inxhinierisë dhe Teknologjisë Ushqimore përfitojnë nga mobiliteti në kuadër të projekteti Erasmus+ DualAFS

Në kuadër të projektit Erasmus+ DualAFS, tre studentë të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore në Universitetin…

read more
Në Ditën E Tretë Të 2nd International Workshop Në Kuadër Të Projektit DualAFS, Pjesëmarrësit Vizituan Verarinë “Stone Castle”

Në ditën e tretë të 2nd International Workshop në kuadër të projektit DualAFS, pjesëmarrësit vizituan verarinë “Stone Castle”

Në këtë vizitë studimore u vizituan laboratori, procesi i filtrimit dhe linja teknologjike e mbushjes…

read more
Filloi Punëtoria E Dytë Ndërkombëtare “Dual Curricula – Study And Work Practice In Agriculture And Food Safety”

Filloi punëtoria e dytë ndërkombëtare “Dual Curricula – Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety”

Ka filluar të martën në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), punëtoria e dytë ndërkombëtare…

read more