Kurrikula e Dyfishtë -Studimi dhe Puna Praktika në Bujqësi dhe Siguri të Ushqimit (DualAFS)

DualAFS synon një punësim më të mirë të të diplomuarve, njohuri dhe kapacitet inovacioni në bujqësi dhe shkenca blegtorale dhe përmirësimin e  konkurrencës së bizniseve bujqësisore dhe ushqimore për të fituar të ardhura më të mira në të ardhmen. Qëllimi afatgjatë i projektit është të sjellë prosperitet në rajonet e largëta dhe rurale të SHQ dhe KS.

 

DualAFS zhvillon njohuritë e studentëve dhe përfituesve të tjerë në bujqësi, blegtori dhe cilësinë dhe sigurinë e produkteve (ushqimore) me prejardhje. DualAFS ndërkombëtarizon arsimin në bujqësi, nxit inovacione dhe ndërton ura lidhëse midis palëve të interesit në nivele të ndryshme. DualAFS gjithashtu përmirëson hapjen e arsimit të lartë përmes materialeve inovative arsimore dixhitale dhe duke mbështetur përhapjen  e arsimimit.

Për të kontribuar në këtë, DualAFS do

  1. të zhvillojë dy programe mësimore inovative Bachelor, duke integruar mundësinë e praktikës dhe mjetet dhe materialet interaktive dixhitale për mësimin elektronik:

– Kurrikula të dyfishta BA për Blegtorinë dhe Sigurinë e Ushqimit prejardhje shtazore në AUT;

– Kurrikulë e dyfishtë BA për Agrobiznesin në UoK;

  1. Rritja e rëndësisë së ngarkese studentore gjate arsimit duke intensifikuar trajnimin praktik dhe bashkë-krijimin e programeve të dyfishta të studimit me partnerë jo-universitarë nga agrobiznesi, prodhimi shtazor dhe siguria ushqimore;
  2. zhvillimi i kapaciteteve dhe ofertave të mësimit gjatë gjithë jetës në departamentet e IAL;
  3. zhvillimi i mjete të e-mësimit për transferimin e njohurive.

Për më shumë informata: Kliko këtu

LAJME
Një Delegacion Nga Universiteti “Nürtingen-Geislingen” Vizitoi Fakultetin E Teknologjisë Ushqimore Në Kuadër Të Projektit DualAFS

Një delegacion nga Universiteti “Nürtingen-Geislingen” vizitoi Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore në kuadër të projektit DualAFS

Në kuadër të projektit DualAFS,  një delegacioni i Universitetit “Nuertingen-Geislingen” (NGU) nga Gjermania, i përbërë…

read more
Stafi I Fakultetit Të Teknologjisë Ushqimore Përfiton Nga Mobiliteti Në Kuadër Të Projektit Erasmus+ DualAFS

Stafi i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore përfiton nga mobiliteti në kuadër të projektit Erasmus+ DualAFS

Në kuadër të projektit Erasmus+ DualAFS, MSc. Shpend Doli nga Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore (FTU)…

read more
Kati Partanen Nga Universiteti I Shkencave Të Aplikuara “Savonia” Vizitoi Fakultetin E Teknologjisë Ushqimore

Kati Partanen nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara “Savonia” vizitoi Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore

Në kuadër të projektit DualAFS, gjatë javës së shkuar, në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore (FTU)…

read more
Mbahet Trajnimi Për Digimentor Dhe Punëtoria Për Metodat E Mësimdhënies Së Orientuar Drejt Punës, Në Kuadër Të Projektit DualAFS

Mbahet trajnimi për digimentor dhe punëtoria për metodat e mësimdhënies së orientuar drejt punës, në kuadër të projektit DualAFS

Gjatë javës së kaluar, Hannu Viitala nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara “Savonia (SUAU)” të…

read more