Afat shtesë për regjistrimin e semestrit

Për shkak të rasteve nga disa fakultete, është vendosur që të hapet edhe një afat shtesë për regjistrim të semestrit:
Data: mërkurë, 20 nëntor 2019 ora 08:00 – 16:00.