BULETINI Nr. 1. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

          Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni   kliko këtu

FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

 1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Hulumtimi i vendburimeve minerale, Gjeodinamika inxhinierike dhe Optika e mineraleve: 1. Festim Kutllovci kliko këtu
 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Furrat industriale, Operacionet metalurgjike, dhe Përpunimi i metaleve me ngjyrë në gjendje të lëngët. 1. Nurten Beligradi-Deva kliko këtu
 3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Pirometalurgjia I, Teknologjia e prodhimit të ferronikelit, Teknologjia bashkëkohore e prodhimit të çelikut dhe Teoria e ferrolegurave (kapituj të zgjedhur). 1. Zarife Bajraktari-Gashi  kliko këtu

 

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE

 1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Kontrolli i cilësisë së ushqimit, Materialet me prejardhje shtazore, Shkenca mbi ushqimin II, Shkenca e ushqimit dhe Mikrobiologjia industriale. 1. Alush Musaj; 2.Xhelal Luma kliko këtu
 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Menaxhimi i hedhurinave, Inxhinieria e mbrojtjes së mjedisit, Bazat e informatikës, Statistika inxhinierike dhe Bazat e inxhinierisë mjedisore. 1. Mensur Kelmendi; 2.Besa Veseli kliko këtu
 3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Bilanci i materies dhe energjisë, Kapituj nga teknologjia e paketimit të ushqimeve, Metodologjia e punës kërkimore shkencore, Teknologjia e ujit dhe përpunimi i ujërave të ndotur, Dinamika dhe kontrolli i proceseve dhe Korrozioni dhe mbrojtja nga korrozioni. 1. Mehush Aliu; 2.Xhelal Luma kliko këtu
 4. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Matematika I dhe II. 1. Besim Bajrami kliko këtu
 5. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Termodinamika inxhinierike, Bartja e nxehtësisë dhe masës, Analiza instrumentale e gjërave ushqimore, Kimia ushqimore, Teknologjia e fermentimit, Teknologjia e përpunimit të pemëve dhe perimeve, Materialet me prejardhje bimore dhe Prodhimi i produkteve konditore. 1. Arbër Frangu; 2.Dafina Llugaxhiu; 3.Esad Behrami; 4.Lulzim Temaj kliko këtu
 6. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Mekanika e fluideve, Analiza instrumentale, Inxhinieria biokimike, Teknologjia e përpunimit të qumështit, Teknologjia e ujit dhe përpunimi i ujërave të ndotur, Kapituj nga teknologjia e paketimit të ushqimeve, Kimia she teknologjia e qumështit dhe produkteve të tij, Metodologjia e punës kërkimore shkencore dhe Teknologjia e paketimit dhe deponimit. 1. Arbër Hyseni; 2. Arbër Frangu kliko këtu

  

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

 1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Parimet e kontabilitetit, Auditim dhe Marketing: 1. Donika ALIU-ZHUJA kliko këtu, 2. Besnik Hajdari; kliko këtu 3. Shaqir Rexhepi; kliko këtu
 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Bazat dhe struktura e të dhënave, Simulimet me kompjuter, Sistemet operative, Praktikum kompjuterik dhe Grafika kompjuterike. 1. Zijadin Krasniqi; 2.Lindita Loku  kliko këtu
 3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Mekanika e fluideve, Termodinamikë, Sistemet hidraulike dhe pneumatike, Fluidodinamikë, Menaxhimi i sistemeve të energjisë dhe Impiante industriale. 1. Fisnik Osmani kliko këtu
 4. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët Matematika I dhe Matematika II. 1.Arbëri Krasniqi kliko këtu
 5. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Bazat e informatikës inxhinierike, Kompjuterika II, Mikroprocesorët dhe mikrokompjuterët I, Mikroprocesorët dhe mikrokompjuterët II, Programimi, Bazat dhe strukturat e të dhënave dhe Simulimet me kompjuter. 1. Besmir Sejdiu; 2.Halil Sadiku; 3.Egzon Qorraj kliko këtu
 6. Referat për zgjedhjen e dy asistentëve për lëndët e Makinerisë prodhuese. 1. Shpetim Salihu; 2.Granit Hajra; 3.Berat Beqiri kliko këtu
 7. Referat për zgjedhjen e tre asistentëve për lëndët e Informatikës inxhinierike. 1. Ylli Sadikaj; 2.Halil Sadiku; 3.Berat Ujkani; 4.Korab Rrmoku; 5.Krenare Haziri; 6.Diellza Nagavci Mati; 7.Fjolla Berisha; 8.Fatime Gashi; 9.Egzon Qorraj; 10.Ilirian Ibrahimi kliko këtu

FAKULTETI JURIDIK

 1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga lëmi i së Drejtës kushtetuese-administrative. 1. Ilir Islami; 2. Sevdie Kadriu; 3. Adem Shala; 4. Besard Belegu kliko këtu
 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga lëmi i së Drejtës ndërkombëtare. 1. Veton Zejnullahu; 2.Besnik Murati kliko këtu
 3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga lëmi i së Drejtës civile. 1.Arta Dauti   kliko këtu
 1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga lëmi i së Drejtës ndërkombëtare. 1. Valdrin Ferizi; 2.Arsim Dragaj; 3.Besnik Murati kliko këtu

  

FAKULTETI I EDUKIMIT

 1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Vizatim, Punë dore me modelim, Artet e bukura. 1. Tafil Peci; 2.Visar Grajçevci; 3.Sarandë Kika Bahtiri kliko këtu
 2. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga Historia. 1.  Ylli Hashani kliko këtu
 3. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga Matematika. 1. Elza Qorraj kliko këtu
 4. Referat për zgjedhjen e dy asistentëve për grup lëndësh nga lëmi pedagogji. 1. Petrit Islami kliko këtu