BULETINI Nr. 2. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund ti shkarkoni  kliko këtu

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Mikrobiologji e ushqimit, Teknologji e fermentimit, Teknologji e përpunimit të qumështit dhe Kimia dhe teknologjia e qumështit dhe produkteve të tij. Dilaver Salihi; 2. Xhemë Lajqi kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Kimia organike I, Kimia organike II dhe Kromatografia (HPCL e gaztë). Fatos Rexhepi; 2. Mihone Kerolli-Mustafa; 3. Malsore Pllana; 4. Besa Gashi-Mripa kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Fizika, Fizika I dhe Fizika II. Besire Hidajet Cena; 2. Gramoz Nusret Qubreli kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Biologji, Biokimi e përgjithshme dhe Gjenetika molekulare. Mirsade Osmani; 2. Zejnije Tmava; 3. Leonora Çarkaj; 4. Kadri Haradinaj; 5. Burel Cena; 6. Dua Danjolli kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Matematika I dhe Matematika II. Bedri Hajrizi; 2. Hidajete Sadiku-Ibrahimi; Mirlinda Raci-Rullani; 4. Gramoz Çubreli kliko këtu

 FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Bazat e shkencës së materialeve I, Bazat e shkencës së materialeve II, Analiza e strukturës dhe mikrostrukturës I dhe Materialografia, Mursel Rama kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Gjeologjia e Kuaternarit, Gjeologjia mjedisore, Mbrojtja e Mjedisit dhe Gjeokimi e Mjedisit. Behxhet Shala; 2. Leonora Çarkaj kliko këtu