BULETINI I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

 Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund ti shkarkoni  kliko këtu

 

FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Bazat e Gjeologjisë (Gjeologji), Bazat e Gjeologjisë (Xehetari), Gjeologji Historike me Paleontologji, Gjeotektonikë, Menaxhimi i Projekteve: 1. Gani Maliqi; 2. Behxhet Nimani. kliko këtu

 FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Analiza e ndotësve të ajrit dhe ujit; Monitorimi i ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore; Transporti i materialeve të rrezikshme; Teknologji inorganike: 1. Florent Dobroshi; 2. Agron Veliu; 3. Besa Veseli. kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një lektori për gjuhë angleze: 1. Fëllënza Beka; 2. Xhevdet Rusinovci; 3. Halil Asllani; 4. Arlinda Zejnullahu; 5. Vjollca Belegu – Caka. kliko këtu

 

FAKULTETI EKONOMIK

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga lëmi Financiar dhe i Kontabilitetit:1.Qazim Tmava; 2. Shehide Qerimaj – Lushtaku; 3. Besnik Livoreka; 4. Shaqir Rexhepi; 5. Gani Lahu; 6. Enis Abdurrahmanikliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga lëmi i së Drejtës biznesore: 1. Flutura Fetahaj; 2. Driton Bekteshi; 3. Safet Abdullahu; 4. Kujtim Isa; 5. Albana Pasjaqa; 6. Agon Berisha; 7. Mirsad Bekteshi; 8. Arbnor Ajeti; 9. Shqipdona Hashani; 10. Ramadan Gashi; 11. Ajmane Gruda; 12. Filloreta Kunoviku – Demirikliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga lëmi i Menaxhmentit dhe Informatikës.         1. Flutura Fetahaj; 2. Driton Bekteshi; 3. Safet Abdullahu; 4. Kujtim Isa; 5. Agon Berisha; 6. Ajmane Gruda; 7. Besim Kamberaj; 8. Albana Rexha; 9. Melda Myftiu; 10. Diana Shala; 11. Argjend Osmani; 12. Sahit Beqiri; 13. Agim Thaqi; 14. Nermin Xhemili; 15. Arian Kutllovci; 16. Yllka Jetullahu; 17. Ragip Hyseni; 18. Arta Xhylani; 19. Adelina Arifi; 20. Filloretë Gashi – Sadiku; 21. Donjeta Zejnulahu – Pllana; 22. Filloreta Kunoviku – Demirikliko këtu

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X