BULETINI Nr. 2. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

 

 Përmbajtjen e raportit të komisionit recensues mund ta shkarkoni   kliko këtu

FAKULTETI I EDUKIMIT

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Vizatim, Punë dore me modelim, Artet e bukura. Tafil Peci; 2.Visar Grajçevci; 3.Sarandë Kika Bahtiri kliko këtu