7. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për grup lëndësh në Xehetari: Ariana Sadiku, Egzon Fetahu, Albert Hyseni, Ardian Gërguri, Blerina Bylykbashi- Kliko këtu