DokumentiDataShpalos
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve periudhën janar/dhjetor - 2019Janar 2020PDF
Buxheti për vitin 2019Shkurt 2019PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Mars 2019Prill 2019PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Qershor 2019Korrik 2019PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Shtator 2019Tetor 2019PDF
Buxheti për vitin 2018Tetor 2017PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Mars 2018Prill 2018PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Qershor 2018Korrik 2018PDF
Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Shtator 2018Tetor 2018PDF
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për vitin fiskal 2018Janar 2019PDF