Anëtarët nga organizatat, shoqatat, shkollat / institucionet e tjera:

  1. Lumnije Tahiri, Drejtoreshë e IPP “Gëzimi ynë”, anëtare;
  2. Luan Mehmeti, Drejtor i SHFMU “Migjeni”, anëtar;
  3. Melihate Meha, Drejtoreshë e SHFMU “A.Z.Çajupi”, anëtare;
  4. Edita Baruti, IPP “Foleja”, anëtare;
  5. Flora Voca, Diakonie Training Center, anëtare;
  6. Diellza Preteni, student, anëtare;
  7. Dinore Rama, student, anëtare;
  8. asoc.dr. Islam Qerimi, anëtar;

 

Anëtarët ex/officio:

Prof.asoc.dr. Besim Gollopeni, anëtar; Prof,ass.dr. Samire Bllaca, anëtare.