Rezultatet E Kollokfiumit Të Parë Nga Lënda Menaxhimi I Resurseve Humane

Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda Menaxhimi i Resurseve Humane

Rezultatet

read more

Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda Mikroekonomi!

Rezultatet

read more
Orari I Semestrit Dimëror- Fakulteti Ekonomik

Orari i semestrit dimëror- Fakulteti Ekonomik

Bashkangjitur gjeni orarin e përditësuar të semestrit dimëror për Fakultetin Ekonomik: Orari

read more
Rezultatet E Provimeve Menaxhimi I NVM-ve Dhe Ndermarresia

Rezultatet e provimeve Menaxhimi i NVM-ve dhe Ndermarresia

Menaxhimi i NVM-ve Ndermarresia

read more