Trupi Këshillëdhënës i Njësisë Akademike FIMK përbëhet nga;
–          Arben Zeqiri, Radix – kryetar
–          Prof. Asoc. Dr. Faton Merovci, dekan – anëtar ex-officio,
–          Prof. Ass. Dr. Faruk Ahmeti, prodekan – anëtar ex-officio,
–          Prof. Ass. Dr. Muzafer Shala, prodekan – anëtar ex-officio,
–          Burim Fazliu, TehnoBurimi – anëtar, 
–          Besmir Salihu, Zyra e Punësimit Mitrovicë – anëtar, 
–          Zymer Morina, Korporata Energjetike e Kosovës – anëtar,
–          Ass. Bastri Zeka, Fakulteti i Gjeoshkencave – anëtar.