Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda “Proceset në industrinë ushqimore”

Bashkangjitur gjeni rezultatet e provimit me shkrim nga lënda “Proceset në industrinë ushqimore”: Rezultatet

read more

Rezultatet e provimit nga lenda: “Inxhinieria e reaktorëve biokimikë”

Bashkangjitur gjeni rezultatet e provimit nga lenda “Inxhinieria e reaktorëve biokimikë”: Rezultatet

read more
Orari I Provimeve Për Afatin E Qershorit- FTU

Orari i provimeve për afatin e Qershorit- FTU

Bashkangjitur gjeni orarin e provimeve për afatin e Qershorit në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore: Orari

read more
Njoftim Lidhur Me Afatin E Qershorit

Njoftim lidhur me afatin e Qershorit

Afati i Qershorit per paraqitjen e provimeve, fillon me date 19 Maj 2022 -  31 Maj 2022.  Datat…

read more
  • 1
  • 2

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X