111

Ftesë për ligjëratën me titull: “Të arriturat në zbulimin e resurseve nëntokësore në rrafshin e Dukagjinit”, të prof.dr. Bajram Shabani

Ftohen studentët e Departamentit të Xehetarisë dhe Gjeologjisë (bachelor dhe master), si dhe stafi akademik i Fakultetit të Gjeoshkencave që të marrin pjesë në ligjëratën e profesorit në pension, prof. dr. Bajram Shabani, me titull: “Të arriturat në zbulimin e resurseve nëntokësore në rrafshin e Dukagjinit”. Ligjërata do të mbahet të mërkurën me datë: 08.05.2024, nga ora 10:30, në sallën 208.