Erasmusplus

Ftesë për pjesëmarrje në eventin organizuar nga Erasmus+

Ftoheni të merrni pjesë në eventin e organizuar nga Erasmus+Kosovo Erasmus+ Office “Technical Assistance Mission: “Development of circular economy”, që mbahet më 22 dhe 23 prill 2024 në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (Fakulteti i Edukimit, kati III).

Agjenda