Ftesë për pjesëmarrje në ligjëratë

Me datë: 26.11.2021, në ora 13 00 , do organizohet ligjërata nga lënda: Metalurgji Fizike.

Ligjërata do mbahet nga Prof.dr.Hamit Mehmeti, profesor shumë vjeçar në drejtimin e Materialeve dhe Metalurgjisë, tash në pension.
Profesorin, Hamit e falënderojmë për kohën dhe gatishmërinë.
Me rekomandime të eksperteve të jashtëm kërkohen bashkëpunimet e eksperteve të fushave për zhvillimin e programeve.

Ju ftojmë të merrni pjesë në ligjëratën!

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X