Fgj

Ftesë për pjesëmarrje në ligjëratën me titull “PERSPEKTIVA E KOMPLEKSIT XEHETAR TREPÇA DHE STUDENTËT E FAKULTETIT TË GJEOSHKENCAVE”

Ftohen mësimdhënësit, studentët dhe të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë në ligjëratën me titull “PERSPEKTIVA E KOMPLEKSIT XEHETAR TREPÇA DHE STUDENTËT E FAKULTETIT TË GJEOSHKENCAVE”, që mbahet në kuader të Fakultetit të Gjeoshkencave në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) përkatësisht departamenti i Xehetarisë nga Prof.Dr. Shyqri Kelmendi.

Ligjërata mbahet më 16 dhjetor 2021, prej orës 11:00, në sallën 208.