Ftesë për të marr pjesë në aksionin për pastrimin e ambientit

Ftohen mësimdhënësit, studentët dhe punëtorët e administratës së Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, që të bëhen pjesë e aksionit për pastrimin e mjedisit. Aksioni i organizuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, nr.03/58, ka qëllim pastrimin e mjedisit nga mbeturinat dhe fillon me 15.09.2018.

Për më shumë detaje, mund të shihni kontaktin dhe webfaqen e dedikuar për këtë aktivitet dhe kohëzgjatjen, ku edhe mund të gjeni numrat e koordinatoreve lokalë, të cilët mund t’i kontaktoni për detaje si dhe eventualisht furnizim me mjete logjistike si: maica, dorëza,thasë, maska etj.

Kontakti:

Zyra qendrore

Info@letsdoitosova.org

Tel: +383 (0) 38 400 022

Mob +383 (0) 44 644 633

Adresa: Rr. Robert Doll, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Luan Hasanaj, Drejtor Ekzekutiv

Email: luan@letsdoitkosova.org

Tel: : +383 (0) 45 783 78

http://www.tapastrojmekosoven.org/info/