Logo 1580964460logo2

ICT for Kosovo’s Growth organizon trajnime në fushën e ICT-së

ICT for Kosovo Growth organizon trajnime semestrale për ICT dhe Digital Skills ( me 250hr )  në tri Module:
1. Java Programming,
2. Cyber Security
3. Web Development
Ftohen studentët e UMIB-it të aplikojnë për këto trajnime në linkun:

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X