Java e dytë e Klinkës Juridike Penale

Klinika Juridike Penal, projekti i NCSC dhe Fakultetit Juridik, ka vazhduar me javën e dytë të ligjëratave. Shkrimi ligjor: Hartimi i akteve juridike në procedurën paraprake, ka qenë tema e kësaj javë e ligjëruar nga avokati z. Uvejs Gashi.

Klinika vijon të marr, cdo javë e më shumë, formën e saj të vërtetë si një formum i pazëvdësushëm dhe shumë i rëndësishëm i debatit profesional e shkencor mbi cështjet aktuale e prakitike të jurispodencës kosovare.

Stafi menagjuës i fakulteti falenderon Avokatin Gashi për gatishmërin për të marr pjesë në diskutim me studentët dhe për prezantimin e sotëm.