Rektorat Logo

Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime për vitin akademik 2022/2023

Bashkangjitur gjeni konkursin për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime për vitin akademik 2022/2023:

Konkursi

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X