07

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve (bachelor) për vitin akademik 2023/24

Këtu mund ta gjeni konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve (bachelor) për vitin akademik 2023/24 në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë!

Konkursi