Uibm

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master në vitin akademik 2022/2023

Bashkangjitur gjeni konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master në vitin akademik 2022/2023:

Konkurs

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X