Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – bachelor në vitin akademik 2016/2017

Këtu mund ta gjeni konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – bachelor në vitin akademik 2016/2017 në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”.

Kliko këtu: Konkursi.