Cover

Konkurs plotësues (afati i dytë) për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve në nivelin master (2022/23)

Këtu mund ta gjeni konkursin plotësues (afati i dytë) për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve në nivelin master për vitin akademik 2022/23.

Konkursi: