335474781 570765798160427 946388320415474495 N

KREN- i mbajti sesion informues për përdorimin e platformave të mësimit online

Rrjeti Kosovar për Hulumtime dhe Edukim (KREN) ka mbajtur të enjten një sesion informues në  Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) në lidhje me përdorimin e platformave të mësimit online. Sesioni është ndarë në dy pjesë, fillimisht me stafin akademik dhe mandej me studentët, të cilët kanë pasur rastin të mësojnë më shumë në lidhje me disa nga platformat më të përdorura sa i përket mësimit online.

UIBM tashmë ka krijuar kushtet e nevojshme edhe për mësimin online dhe si rrjedhojë stafi akademik dhe studentët mund të mbajnë edhe mësim të kombinuar. Kjo ka qenë një praktikë që ka filluar në kohën e pandemisë me Covid-19 dhe që është përshtatur krahas rrethanave.

Ndryshe, KREN  – i është themeluar  në vitin 2019 nëpërmjet projektit për Ekonominë Digjitale të Kosovës (KODE), i mbështetur nga Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) dhe i zbatuar në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë. Të gjitha aktivitetet, infrastruktura harduerike dhe sofuerike si dhe shërbimet e KREN-it (përfshirë platformat e mësimi online) i dedikohen institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë.

335701739 1288142958719511 1501909200524599521 N