Katalogu i Paisjeve Laboratorike

Paisjet Laboratorike nga Shërbimi Gjeologjik i Kosovës- SHGJK

Marrëveshje Bashkëpunimi me Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Katalogu i Paisjeve Laboratorike

Paisjet Laboratorike

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X