Lista e studentëve që kanë fituar bursën për vitin akademik 2018/19

Bashkangjitur gjeni listën e studentëve që kanë fituar dhe atyre që nuk kanë fituar bursën për vitin akademik 2018/19 në Fakultetin e Edukimit si dhe vendimin e Këshillit Drejtues për lartësinë e shumës.

Lista e studentëve që kanë fituar bursë

Lista e studentëve që nuk kanë fituar bursë

Vendimi i KD-së