Rektorati

Lista tabelare e programeve të studimit të akredituara nga KSHC/AKA, të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”

Bashkangjitur gjeni listën e programeve të studimit në UMIB të akredituara nga KSHC/AKA.

Shkarko