“Model European Union” edhe në Kosovë

Model European Union Kosovo është simulimi origjinal i procesit legjislativ të Bashkimit Evropian të organizuar nga Instituti “iCHAT” dhe “BETA”. Ky format është një simulim autentik i procesit të vendim-marrjes së BE-së, konferenca çdo vit mbledhë rreth 150 të rinj nga mbarë bota.

Për më shumë informata shih linkun e bashkëngjitur”.

https://docs.google.com/a/umib.net/forms/d/1a46Xb7fYIN6Mbhjv8rRqY9bxzWmDjWQgpMk_sQ0ZXvM/viewform?edit_requested=true.