Foto 1

Në FTU u mbajt takimi me ekspertë në kuadër të procesit të riakreditimit të programit ITU, niveli Master

Në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore  sot me datë 10.06.2024, u mbajt takimi me ekspertë ndërkombëtarë në kuadër të procesit të riakredimit të programit: Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore, niveli Master.

Ekspertët ndërkombëtarë të angazhuar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim, zhvilluan takime të ndara me menaxhmentet e njësive akademike, bartësit e programit, stafin akademik, studentët aktualë dhe alumni.  Ata vizitaun edhe objektet universitare, laboratorët, bibliotekën,  kabinetet dhe infrastrukturën në përgjithësi.

Në përgjithësi u vlerësua se takimet kaluan mirë, duke pasur parasysh përgatitjet e njësive akademike për këtë proces.

Foto 1
Foto 1
Foto 2
Foto 1Foto 2