Njoftime

Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi i datës 08.07.2022

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për emërim, riemërim dhe avancim të personelit akadeik në UIBM, i datës 08.07.2022:

Njoftim