Cover

Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi i dates 14.09.2022

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për angazhimin e stafit akademik për procesin mësimor në vitin akademik 22/23:

Njoftim