Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik për vitin akademik i datës 04.09.2020:

Njoftim