IMG 2e6d4bc1cf4c697a7e6e50421bfdb4bc V

Njoftim për afatin e transferimit të studentëve në FIMK

Njoftohen studentët e interesuar se bazuar në Kalendarin Akademik 2021/2022, nga data 01.02.2022 deri më 11.02.2022 mund t’i parashtrojnë kërkesat për transferim brenda dhe jashtë Universitetit, përkatësisht Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike.

Njoftimi i plotë

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X