Foto 2 (1)

Prof. Asoc. PhD. Esat A. Durguti dhe Prof. Asoc. PhD. John McArdle nga Salem State University kanë mbajtur ligjëratën “Kontabilizimi dhe krijimi i mjeteve fikse, transakcionet e shitjes dhe largimi i tyre nga procesi i përdorimit” me studentët e vitit të parë të Fakultetit Ekonomik

Me datë 13 Maj 2024, Prof. Asoc. PhD. Esat A. Durguti dhe Prof. Asoc. PhD. John McArdle nga Salem State University kanë mbajtur ligjëratën “Kontabilizimi dhe krijimi i mjeteve fikse, transakcionet e shitjes dhe largimi i tyre nga procesi i përdorimit” me studentët e vitit të parë të Fakultetit Ekonomik. Trajtimi i këtyre çështjeve zgjuan interesim dhe debat nga ana e studentëve, pasi që janë bërë krahasime në atë si trajtojnë këto çështje në USA, dhe praktikat të cilë zbatohen në Kosovë. Prandaj, menaxhmenti i Fakultetit Ekonomik shprehje mirënjohje të thellë për profesorët, e në veçanti Prof. Asoc. PhD. John McArdle.

Foto3
Foto3
Foto 1 (1)
Foto 2 (1)
Foto3Foto 1 (1)Foto 2 (1)