Fulbright 1 1140×684

Programi i Specialistëve Fulbright hap thirrjen për propozim projektesh

Në kuadër të thirrjes Programi i Specialistëve Fulbright, të departamentit të shtetit të SHBA-ve me financim nga qeveria amerikane dhe i administruar nga World Learning, hap thirrjen për propozim projektesh dhe fton institucionet pritëse kosovare të dorëzojnë projekt propozime për Programin e Specialistëve Fulbright (FSP), i cili i mundëson nikoqirit të sjellë studiues dhe profesionistë të kualifikuar amerikanë në Kosovë për dy deri në gjashtë javë. Për të konkuruar në njërin nga projektet, aplikimet duhet të dorëzohen deri më 24 Prill 2023.

Më poshtë gjeni linkun për informata më të detajuara për mundësitë që ofrohen në kuadër të këtij projekti.

https://xk.usembassy.gov/fulbright_specialist/?fbclid=IëAR3FfsS9SË3bëMKP_gPTpDdHOOor16TfjJ8ëNqËdm22RlckËIvnaaJOEg1U