Estp

Programi veror i gjuhës Frënge për inxhinierë dhe shkencëtarë

Bashkangjitur gjeni thirrjen për programin “FRENCH LANGUAGE SUMMER PROGRAM FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS”, i cili synon të përmirësoj aftësitë komunikuese për inxhinierët dhe shkencëtarët e ardhshëm.

Programi përbëhet nga një kurs 25-orësh në internet dhe / ose hibrid për javë (nga e hëna në të premte).
Nivelet do jenë nga niveli fillestar (A1), mesatar(B2) në përputhje me Kuadrin Evropian të Referencës për Gjuhët (CEFRL).

Për më shumë informata, gjeni bashkangjitur thirrjen:

Thirrja