IMG A21e055a6307ffd71e8e6ec302519155 V

QZHK organizon ciklin e ligjëratave me temë “Integrimet Evropiane”

Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin e Mitrovicës organizon ciklin e ligjëratave me temë “Integrimet Evropiane”. Ligjëratat mbahen nga Prof. Dr. Gazmend Qorraj. Ligjëratat do jenë dy ditore dhe mbahen në datat 13 dhe 14 janar 2022, duke filluar nga ora 10:00. Ligjëratat mbahen në Amfiteatrin e Madh të Universitetit “Isa Boletini”. Pjesëmarrësit marrin certifikatë nga lëmi i “Integrimeve Evropiane” – programi Jean Monnet. Përgjatë këtyre dy ditëve në mënyrë intensive trajtohen 10 tema nga fusha e integrimeve evropiane.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X