Posteri Raiffeisen

Raiffeisen Internship & Scholarship for Engineers ofron bursa për mbështetjen e studentëve nga fusha e teknologjisë së informacionit

Banka Raiffeisen ka lansuar programin RISE – Raiffeisen Internship & Scholarship for Engineers, që ka për qëllim mbështetjen dhe zhvillimin e studentëve nga fusha e teknologjisë së informacionit në Kosovë, përmes ofrimit të bursave dhe punës praktike.

  • 1200 Euro Bursë
  • Punë Praktike me Pagesë
  • Trajnime nga ekspertë të fushës
  • Mentorim

& benefite të tjera

Data për aplikim 1 deri 14 Shtator, 2022

Për më shumë informata vizitoni www.raiffeisen-kosovo.com/shq/rise