IMG 4599

Studentët e Fakultetit të Gjeoshkencave realizuan vizitë studimore në KEK – minierën e qymyrit dhe institutin INKOS

Studentët e programit Hidrogjeologji me Gjeologji Inxhinerike, niveli master dhe studentët e programit bachelor gjeologji viti i III, realizuan vizitë studimore në KEK – minierën e qymyrit dhe institutin INKOS. Kjo vizitë u koordinua nga z. Skënder Zeqiri, udhëheqës i sektorit të qymyrit /departamenti i inxhineringut, dhe z Eflorim Hajra gjeolog përgjegjës ne institutin INKOS. Skender Zeqiri i informoj studentët rreth aktiviteteve minerare të prodhimit të qymyrit ndëra për shpimet hulumtuese studente i informoj Florim Hjara gjeolog përgjegjës ne institutin INKOS. Në këtë vizitë, studentët u shoqëruan nga prof. Sabri Avdullahi, prof. Zenun Elezaj  dhe Ass. Argjend Hajra.