Fulbright 1 1140×684

“The FulBright Foreign Student Program” hap thirrjen për pranimin e studentëve të huaj në studimet e nivelit master

“The FulBright Foreign Student Program” hap thirrjen për pranimin e studentëve të huaj në studimet e nivelit master në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ky program kanë dalur disa nga mendjet më të ndritura të shkencës në botë.  Ky program synon të ofrojë një pasqyrim të shoqërisë dhe vlerave amerikane. Shumë nga studentët përfitues të këtij programi kanë mundësi që të zhvilloohen profesionalisht pastaj kur të kthehen në vendet e tyre të marrin role udhëheqëse në sektorin publik p.sh në qeveri ose nëpër universitete.

 

Më poshtë keni informata në lidhje me kriteret për aplikim në këtë program: Kliko ketu